РИНО А1 - Конфигурация

Комплектът включва модули :

РА4 + РА4 + РА3 + РА3 + РА2 + РА7 + РА6 + РА8 + РА5

Размери : 2400/380/2595мм

 
1 851,00 лв.