РИНО А2 - Конфигурация

Комплектът включва модули :

РА2 + РА8 + РА5 +РА7

Размери : 1600/380/2145мм

1 016,00 лв.