РИНО А3 - Конфигурация

Комплектът включва модули :

РА1 + РА3 + РА8 + РА8 + РА5 + РА6

Размери : 800/380/2595+2400/380/2145мм

1 734,00 лв.