РИНО А4 - Конфигурация

Комплектът включва модули :

РА2 + РА6 + РА8 + РА5

Размери : 1200/380/2145+800/380/2145мм

1 086,00 лв.