РИНО А5 - Конфигурация

Комплектът включва модули :

РА3 + РА3 + РА3 + РА6 +РА6 + РА1

Размери : 2400/380/2595мм

1 504,00 лв.